Control & Monitoring

Control & Monitoring

Een applicatie wordt krachtiger als het in wisselwerking is met de omgeving. Naast interactie met uw doelgroep biedt Orphiction diensten om onze oplossingen te koppelen aan een bestaande infrastructuur of systeem. Op basis van het Internet van Things is de filosofie dat real-time data wordt uitgewisseld (bijv. Sensoren of besturingssystemen), waardoor de impact en effectiviteit of onze visuele oplossingen worden vergroot.